Нос Св. Параскева следван от залива Малка Параскева

Нос Св. Параскева попадащ в границите на Вътрешния бурун

Вашият коментар