Поморийско езеро: Наблюдение на птици

Разположението на Поморийско езеро по втория голям път на птиците в Европа  – Via pontica  е причината за множеството видове птици, които се срещат тук – 268 вида. Част от тях могат да се наблюдават при Посетителския център на Поморийско езеро. Обектът е оборудван със сериозна оптична техника, където се предоставят възможност на посетителите да наблюдават птиците с бинокли. Поставено лице с познания по орнитология ще обясни подробно за всеки един вид, обект на наблюдение.

Прочети повече… „Поморийско езеро: Наблюдение на птици“

Поморийско езеро: Разходка по пясъчната коса

Поморийско езеро е отделено от морето чрез пясъчната коса и изкуствена дига, и се намира в непосредствена близост до гр. Поморие. Косата е съставена от пясък, който е черен на цвят, поради съдържащите се железни окиси в него. Според специалисти – допирът до този пясък има здравословен ефект.

Това е най-дългата пясъчна коса, а също и див плаж по Южното Черноморие – дължина 6 км. Мястото е подходящо за плажуване, разходки, бягане и лесно преминаване с велосипед, тъй като целият път е напълно равен, без наклон и достатъчно широк. През лятото мястото се посещава освен от летовници, търсещи спокойствие, така и от хора, които се стремят към по-добро здраве. От езерото те се снабдяват с прочутата поморийска лечебна кал и сами си правят кални бани.

Прочети повече… „Поморийско езеро: Разходка по пясъчната коса“

Поморие – информация, забележителности и плажове

Поморие е третият по големина град по Черноморието след Варна и Бургас и един от основните му отрасли е туризма. Притежава отлични дадености за почивка на море в комбинация с разглеждане на исторически забележителности. Със своите 9 километра, източният плаж на Поморие е най-дългият по Южното Черноморие. Местоположението на града в близост до Поморийско езеро предоставя възможности и за разходка по екопътека, както и наблюдение на редки прелетни птици. 

В два специализирани санаториума и някои спа хотели се предлагат кални бани с лиманна кал и луга от Поморийско езеро. Това привлича хиляди посетители целогодишно, тъй като калта има лечебно влияние върху множество заболявания.

Градът е притегателен и за ценителите на виното – тук има няколко винарни, които организират вечеря с дегустация. През лятото, на площада в центъра, се провежда и винен фест.

Като цяло Поморие е предпочитано място от семейства с деца, тъй като е спокоен курорт.

Прочети повече… „Поморие – информация, забележителности и плажове“

Защитена местност Поморийско езеро – режим на дейности

Съгласно издадените заповеди, в защитената местност важи следният режим на дейности:

  1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя обликът на местността и водният режим на езерото;
  2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и опожаряване на тръстиката;
  3. Забранява се замърсяване на водите на езерото и прилежащите площи;
  4. Забранява се ловуването;
  5. Забранява се безпокоене на птиците, разваляне на гнездата им, събиране на яйцата им, както и опръстеняване на малките без разрешение от Министерството на околната среда и водите.
  6. Допуска се дейности по солодобива и поддържане на канала море-езеро;
  7. Допуска се добив на лечебна кал;
  8. Допуска се зарибяване с видове риби, характерни за езерната ихтиофауна;
  9. Допуска се улов „на гард“ и спортен риболов на определени с план за управление места; до влизане в сила на план за управление тези места се определят от РИОСВ-Бургас;
  10. Допуска се строителство на нови диги, както и реконструкция и ремонт на съществуващите, след съгласуване с МОСВ.

Прочети повече… „Защитена местност Поморийско езеро – режим на дейности“