Организирани туристически походи в Странджа, фото - лов на редки растения и животни, кулинарни конкурси са само част от начинанията , които съпътстват "Фестивал на зелениката 2019" - 11 и 12 май в село Кости

Кости: Фестивал на зелениката 2019 – 11 и 12 май

Тук описаното събитие се проведе отдавна, но тази програма е ценен източник на информация за още екопътеки и забележителности край Кости, които за момента не сме обходили. Описанието на маршрутите се прочита, като текст, а пътя и обектите се откриват на картите BGMountains и Интерактивна карта на ППР Странджа. Тези две карти могат да се инсталират на смартфона и да се използват за навигация на терена посредством GPS приемника. Това се прави с приложението Oruxmaps, повече информация – оттук.

По този начин биха могли да се осъществят още разходки край приказното село.

Фестивалът за зелениката в Природен Парк Странджа


Всяка година, май месец, когато е цъфтежът на рядкото и красиво растение – странджанска зеленика, на територията на Природен Парк Странджа се организира едно от най-значимите събития за района – „Фестивалът на зелениката“. Провеждат се игри, организират се групови туристически преходи, фото лов с водачи – специалисти за заснемане на редки растения и животни, посещение на археологически обекти и природни забележителности. Освен туристически разходки, на площада на селището домакин се провеждат и конкурси по фолклорно пеене, народни танци, приготвяне на традиционни странджански ястия и др. за опознаване на странджанската култура.

За 2019 година , домакин на събитието ще е живописното царевско село Кости. Фестивалът ще се състои на 11 и 12 май.

Актуализация към 26.04.19 – програмата вече е обявена по часове –  Източник: Сайтът на Природен Парк Странджа – http://www.strandja.bg/bg/news/1061-festival_na_zelenikata_2019 – посетен на 26.04.19

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИКАТA – 2019 г. СЕЛО КОСТИ – 16-то ИЗДАНИЕ

ДЕН ПЪРВИ – 11 МАЙ 2019 г /събота/

 • 11.00 ч. Официално откриване на 16-тото издание на Фестивала на зелениката. Изпълнение на „Ясен месец“ и „Хубава си моя горо” от ученици на СУ „Добри Чинтулов”-Бургас и фолклорни групи на територията на ПП „Странджа“
 • 11.10 ч. Откриване на Фестивала, Поздравителни слова, Връчване на плакети за заслуги към ПП „Странджа”
 • 11.30 ч. Награждаване на победителите в кулинарен конкурс – най-вкусен странджански зелник, странджанска пролетна гозба със сланина и коприва, странджанско дядо и благо с ошаф .
 • 11.40 ч. Да се хванем на хорото
 • 12.00 ч. Стартира „Странджаски рупор” / микрофонът е ваш за песни, стихотворения, забавни разкази и всякакви лакърдии/
 • 12.30 ч. НАЧАЛО НА ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ
  На добре подготвените, мотивирани туристи и природолюбители отправяме няколко различни предизвикателства:

МАРШРУТИ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЗЕЛЕНИКАТА, с. КОСТИ, 11 МАЙ ( СЪБОТА) 2019 г.

1. Маршрут с. Кости – местност Св. Илия (отиване и връщане в с. Кости) – снимки и описание на част от маршрута –  оттук.

Ще започне с флашмоб организиран от СНЦ „Зелена Странджа“ на ТУР СТРАНДЖА в м. Свети Илия – дрескод бяло и жълто и ще продължи по описaние.

Маршрутът тръгва на запад от с. Кости по черен път с дребнокаменна настилка, след което се спуска към долината на р. Велека. След около 700 м пътят достига малка рекичка, приток на р. Велека, с името Български (Ургарски) дол, която лесно може да бъде премината (по стърчащи над водата камъни) и дори прескочена. След прекосяването на рекичката маршрутът продължава в запад-югозападна посока, пресичайки открита местност заета от рядко срещано в Европа и България местообитание – Низинни сенокосни ливади (с код по европейската директива за опазване на природните местообитания: 6510), както и остатъци от лонгозни и крайречни гори. След още около 1,8 км маршрутът достига до местността Св. Илия. Там се намира живописен параклис с аязмо, издигнат в чест на едноименния светок (един от тримата най-главни светци за Странджа). Параклисът е разположен сред група от 14 вековни дървета от вида странджански дъб (Quercus hartwissiana). На територията на целия Европейски съюз, този вид се среща единствено в Странджа. Оцелял е до наши дни от времето на т. нар. Терциер – топъл и влажен период, просъществувал преди настъпването на последната ледникова епоха на континента. Поради това видът се нарича терциерен реликт (”реликт” – вид останал до днес от минали геологични времена). Счита се че странджанският дъб е дал началото на видообразуването на всички видове европейски дъбове. Близо до групата вековни дървета, сред която е параклиса, се издига още едно отделно вековно дъбово дърво. След местност Св. Илия маршрутът продължава около 1 км по черен път на запад сред ливадите край р. Велека, достигайки подножието на вр. Шилото – нисък връх с особена остра фоорма, откъдето и името му. Тук при късмет посетителите могат да наблюдават някои видове птици, голяма част от тях редки и застрашени, които гнездят или ловуват в крайречните ливади. Връщането от вр. Шилото до с. Кости се осъществява по обратния път.
– Дължина на маршрута в двете посоки – 7 км
– Време за изминаване на маршрута – 2 ч.
– Денивелация – 50 м
– Ниво на трудност – ниско, подходящо за всяка възраст
– Забележителни обекти по маршрута – низинни сенокосни ливади, параклис, вековни дървета от странджански дъб, редки и застрашени видове птици.

2. Маршрут с. Кости – въжения мост – по крайречния път – водопад Казанчето – параклис Св. Богородица – по билото – местност Балабана – Яневски дол – с. Кости (кръгов маршрут) – снимки и описание на част от маршрута оттук.

Маршрутът тръгва на юг от с. Кости и по въжен мост пресича р. Велека. След това по черен път продължава на изток, първо следвайки течението на р. Велека и ливадите край нея, а след това преминавайки през дъбово-букови стари гори, на места с изкуствено залесен черен бор. След около 3,5 км маршрутът достига до местност Богородишки дол, където се намира живописен водопад на едноименната малка рекичка – приток на Велека. Името на този живописен водопад е „Казанчето”, а около него може да бъде наблюдавана и растящата странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), която е и символът на Странджа, терциерен реликт (вид, оцелял е до наши дни от времето на Терциера). Наблизо се намира и параклисът „Св. Богородица”. След това пътят завива на запад, продължавайки по билото през стари смесени гори от дъб и бук с изкуствено залесен черен бор на места. Тук маршрутът минава през местност Балабана, като на това място също може да бъде наблюдавана странджанската зеленика, както и още един терциерен реликт – странджанският дъб. След около 2 км пътят достига Яневски дол, по който, сред букови и дъбови гори, се спуска до р. Велека и обратно до с. Кости.
– Кръгов маршрут, обща дължина – 8 км
– Време за изминаване на маршрута – 3 ч.
– Денивелация – 150 м
– Ниво на трудност – ниско до средно, подходящо за всяка възраст
– Забележителни обекти по маршрута – въжен мост, крайречни ливади, водопад, параклис, стари гори, странджанска зеленика, странджански дъб.

3. Маршрут с. Кости – параклис Св. Марина – местност Балабана – местност Живия огън – въжения мост – с. Кости (кръгов маршрут).

Забележка: Координати на маршрута могат да се вземат от интерактивната карта на ППР Странджа. Тя може да се използва чрез смартфон с вграден GPS за навигация на терена чрез приложението Oruxmaps. Повече информация как се прави може да се намери оттук.

Маршрутът тръгва на запад от с. Кости по стар асфалтов път, минавайки по мост над . Велека, след което продължава на запад, достигайки след около 500 м до стария селскостопански двор на селото. Оттам пътят продължава на югозапад-юг, и след още около 500 м отдясно на пътя се намира параклис Св. Марина. След параклиса маршрутът продължава на юг по стария асфалтов път, като на места може да бъде наблюдавана растящата около него странджанска зеленика. След около 4 км по асфалтовия път маршрутът завива наляво по черен път през гората (предимно дъбова, на места с насаждения от черен бор), продължавайки през местност Балабана. Тук могат да бъдат наблюдавани терциерните реликти странджански дъб и зеленика. След около километър, малко преди достигането на кулите на мобилните оператори, черният път завива наляво и първо през дъбови, а след това и през букови гори, се спуска към местност Живия огън. Тук се намира дървена постройка – заслон, издигнат край малък поток, образуващ неголям стъпаловиден водопад. От местността Живия огън маршрутът завива надясно и продължава по черния път, следващ течението на р. Велека и ливадите край нея. След по-малко от 2 километра се достига до въжения мост под с. Кости, а оттам се връща в селото.
– Кръгов маршрут, обща дължина – 9 км
– Време за изминаване на маршрута – 4 ч.
– Денивелация – 150 м
– Ниво на трудност – ниско до средно, подходящо за всяка възраст
– Забележителни обекти по маршрута – параклис, стари гори, странджанска зеленика, странджански дъб, поток с малък водопад, въжен мост, река

4. Маршрут с. Кости – резерват Силкосия ( кръгов маршрут ) – снимки и описание на част от маршрута оттук

Маршрутът тръгва на север от с. Кости по черен път, минаващ пред гориста местност и следващ левия бряг на малката река (поток) Селски дол срещу течението й. Пътят минава през местността Райков вир (наречена на името на голям вир от потока), достигайки след около 3 км до границата на резерват „Силкосия”. Тук желаещите за разходка по специално обособената пътека за посетители в резервата могат да се насладят на това удоволствие, с помощта на охраната на резервата. Резерват „Силкосия” е най-старата защитена територия в България. Обявен е през далечната 1933 г., като обявяването му се счита като своеобразен рожден ден на българската природозащита. Резерватът е обявен под името „Горна Еленица-Силкосия”, с цел опазването на стари широколистни гори от дъб и източен бук и на характерни само за планината Странджа растения. Сред тях е именно и странджанската зеленика (Rhododendron ponticum) – символът на Странджа, а съответно и символ на настоящия Фестивал. На връщане от резерват Силкосия към с. Кости маршрутът следва югозападна и южна посока, преминавайки по черен път до местност Пряслопът. От тази местност на юг маршрутът продължава по просеката сред гората, достигайки до шосето, откъдето се връща в селото.
– Кръгов маршрут, обща дължина – 5 км
– Време за изминаване на маршрута – 3 ч.
– Денивелация – 300 м
– Ниво на трудност – средно, подходящо най-вече за лица и туристи с висока природозащитна култура и самосъзнание
– Забележителни обекти по маршрута – резерват, поток, стари гори с вечнозелен подлес от редки растения, сред които странджанска зеленика.

След завръщането от туристическите преходи, фестивалната програма продължава със следните забавления:

 • 17.00 ч. Спортно състезание „Мама, татко и аз“ – кой какво може, как го прави, а колко ли е бърз!?
  -Да видим на практика баланса в природата с мама, татко и аз – игра с топка и ринг за баланс
  -Познай кое животно се крие зад гърба ми – въпроси и отговори
  -Кой как носи семейството си – състезание за семейства с деца
  -Състезания и игри с деца, в които научават за живота на горските обитатели, горските растения, екологията и равновесието в природата
 • 18.00 ч. Щафетно бягане, в което един от участниците е до 12-годишна възраст, организирано от СНЦ „Зелена Странджа“
 • 20.00 ч. Запалване на фестивалния огън. Вечеря под звездите – Странджанско караоке /микрофонът е ваш!/Надиграване
  около фестивалния огън
  Кареоке, традиционен странджански фолклор, раздумка и странджански хора
 • 22.00 ч. Огнено шоу.

ДЕН ВТОРИ /12 май 2019, неделя/

 • 5.30 ч. – местности около с. Кости – посрещане на изгрева и разпознаване на птичите песни, с водач интерпретатор.
 • 10.30 ч. Начало на пешеходните маршрути

МАРШРУТИ ЗА ФЕСТИВАЛА НА ЗЕЛЕНИКАТА, с. КОСТИ, 12 МАЙ ( НЕДЕЛЯ) 2019 г.

1. Маршрут с. Кости – селски дол – местност Пролятникът – местност Дядо Вълчо – Защитена местност „Естествено находище на пирен” (описание на част от маршрута оттук)

Маршрутът тръгва на север от с. Кости по черния път, следващ левия бряг на малката река (поток) Селски дол срещу течението й. След преминаването на местността Райков вир пътят продължава на север пред гористи терени, достигайки след около 6 км до местност Пролятникът. От тук маршрутът завива наляво и по стабилизиран чакълиран път след около 4 км достига до местност Дядо Вълчо. В района се намира най-голямото находище в на пирен (Erica arborea) в Природен парк Странджа. С цел опазването на това находище, през 1973 г. тук е обявена Защитената местност „Естествено находище на пирен”. Подобно на странджанската зеленика и странджанския дъб, пиренът също е терциерен реликт, запазил се до наши дни още от времето преди последния ледников период. Видът участва в състава на един рядко срещан и застрашен в Европа тип природно местообитание – Европейски сухи ерикоидни съобщества, с код 4030 към европейската директива за опазване на природните местообитания (директива за хабитатите). На територията на България този тип местообитание се среща единствено в Странджа, като посетителите имат уникалния шанс да го видят по време на настоящия Фестивал. Връщането от местност Дядо Вълчо до с. Кости се осъществява по обратния път.
– Дължина на маршрута в двете посоки – 20 км
– Време за изминаване на маршрута – 7 ч.
– Денивелация – 250 м
– Ниво на трудност – средно ниско до средно, подходящо най-вече за посетители-любители на по-дълги преходи. 
– Забележителни обекти по маршрута – поток, стари гори, защитена местност, рядък тип местообитание-ерикоидни съобщества.

2. Веломршрут -с. Кости – Влахов дол ( Голямата аязма ) – Индипасха – с. Сливарово – Макьовци – О дерето – с.Кости.

Дължина на маршрута около 50 км отиване и връщане. Подходящ за много добре подготвени колоездачи с подходящи велосипеди.

Какво може да се види при туристическите походи – снимки:

Допълнителна информация 

Обичайната практика за тези фестивали е да не се вземат такси са водачество, беседи и участие в игрите. Препоръчително е за гостите на фестивала да разполагат с автомобил, за да могат да се придвижват от мястото за нощувка до село Кости, тъй като автобусите са на рядко, а къщите за гости в Кости – много малко.

За допълнителна информация – можете да се свържете с Дирекция на ППР Странджа на телефон: 0887364117.

Организатор на фестивала е Дирекция на ППР Странджа. Финансовата подкрепа оказват Изпълнителната агенция по горите, Община Малко Търново, Община Царево и Югоизточното държавно предприятие – Сливен.

Църквата „Св. св. Кирил и Методий“ на площада в село Кости – паметник на културата

Очаква се хиляди да посетят събитието, което означава, че в самото село Кости малкото места за настаняване ще бъдат изчерпани скоро. Най-близката дестинация с голяма леглова база е гр. Царево отстоящ на 24 км от село Кости. Карта на хотелите със свободни стаи в Царево към настоящ момент можете да видите в дясната лента на тази страница.

Вашият коментар