Приморско: Резерват Ропотамо – общ преглед

Резерват Ропотамо и неговите околности са известни с дивата си природа, раздвижен релеф, разнообразни природни образувания, скалисти морски брегове, плажна ивица, дюни, крайморски езера и блата.

Обявен е за резерват още през 1940 година за запазване горите от лонгозен тип, растящи по бреговете на река Ропотамо. През 1975 година е обявен за рамсарско място с площ 97 ха, а през 2003 площта е разширена до 5500 ха. В него са включени блатото Аркутино, Змийският остров и забележителни скални образувания – „Лъвската глава“ (превърнала се в лого на резервата – на снимката по-горе) , „Веселата скала“, фиорди и морска пещера.

Околността е била заселена още от ранножелязната епоха от траките – XV в. преди Новата ера, а впоследствие идват и елини, римляни, българи. И досега могат да се наблюдават останки от техния бит: Крепостта Вълчановото кале, светилището Бегликташ, руините на църквата Св. Параскева, крепостни стени при пристанищата, керамика намерена при подводни проучвания и сега находяща се в музея на Приморско.

Резерватът е местообитание на 50 вида бозайници, сред които благороден елен, елен лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, чакал, златка, лисица, прилепи, видра и др. Срещат се и над 260 вида птици сред които чапли, патици, корморани, дъждосвирци, пеликани, морски орел, полубеловрата мухоловка. Оттук минава и източно европейския миграционен път на птиците „Виа Понтика“.

От влечугите тук се срещат шипобедрената, шипоопашата и водна костенурка, вдлъбнаточел и леопардов смок и смок мишкар и няколко вида гущери.

На долната карта, границата на резервата е отбелязана с червена линия. Тъй като резерватът е със статут на строг режим, то в него е забранена всякакъв вид човешка дейност с изключение на пешеходно преминаване по обозначените туристически пътеки, разходка с лодка по р. Ропотамо и морски риболов по крайбрежието.

В рамките на резервата се забранява: изхвърляне на отпадъци, късане на растителни видове, преследване на животни, бивакуване и палене на огън и др. – по-подробно може да се прочете на обозначителните табели пръснати в района.

КАРТА НА ПЪТЕКИТЕ В РЕЗЕРВАТ РОПОТАМО И ОКОЛНОСТТА

%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%80
Карта на пътеките в резерват Ропотамо и буферната му зона

Пътеките, които пресичат местността съгласно горепосочената карта са:

  1. Главен асфалтов път, с който се навлиза в буферната зона на резервата, започва от северния плаж на Приморско при резиденция „Перла“. По него е разрешено преминаването с автомобил.
  2. Черен път, по който с автомобил се достига до Маслен нос, минавайки покрай заливите Кондрус, Мириус и Палюра. Пътят не е асфалтиран, така, че при преминаване с автомобил е за предпочитане да е високопроходим
  3. Отклонение за тракийското светилище Бегликташ. 
  4. Пътека от Бегликташ до залива Св. Параскева
  5. Кратка пътека до залива Св. Параскева
  6. Пътека до устието на р. Ропотамо.
  7. Пътека водеща към Лъвската глава и Вълчановото кале.
  8. Пътека до устието на р. Ропотамо, покрай нос Кая, започваща от пясъчните дюни на залива Аркутино.
  9. НОВО: Пътека водеща към Маслен нос започваща, от Бегликташ.

Друг интересен обект в резервата, който често се посещава от риболовци и гмуркачи е нос Коракя, за съжаление обаче, достъпът до него е разрешен само по море.

Вашият коментар